Kiedy kredyt obrotowy nie wystarcza..

  9 czerwca 2015

W całości wykorzystywany kredyt obrotowy, np. na regularne dostawy towarów zmusza przedsiębiorstwo do poszukiwania nowych źródeł finansowania pozwalających realizować zobowiązania i rozwijać sprzedaż. Warto wiedzieć, że każdy kolejny kredyt obniża naszą zdolność kredytową i utrudnia kolejne zobowiązania, dlatego też do relacji z bankami podchodzimy z głową. Zasadniczym problemem z kredytami bankowymi jest zdolność kredytowa oraz wymagane zabezpieczenia. Zdolność na niezabezpieczony kredyt obrotowy kończy się bardzo szybko. Mamy świetną sytuację jeśli bank zgodzi się zabezpieczyć zastawem na naszych zapasach. Często jednak jest to niewystarczające, bank nie chce płynnego zabezpieczenia, żąda przedstawienia twardych zabezpieczeń w postaci hipoteki.

Przedsiębiorca często słusznie zauważa, że nie przychodzi do banku po kredyt na konsumpcje ale działając w realiach rynkowych swoje pieniądze ma zablokowane w fakturach u swoich kontrahentów, na 30, 60, 90, 180 dni. Brak dostępu do finansowania stanowi jedno z największych zagrożeń dla istnienia firmy.

Proszę sobie wyobrazić sytuację firmy z branży stalowej, produkującej koła dla kolejek węglowych. Firma współpracuje z jednym z największych w Europie producentów kolejek górniczych, która swoje wyroby sprzedaje kopalniom. Trudna sytuacja tego sektora wymusiła na odbiorcy narzucenie naszej firmie terminu płatności wynoszącego 180dni. Firma wykonuje produkcje jednej partii zamówienia w ciągu 45dni, wcześniej jednak musi zgromadzić materiał do produkcji którego kompletowanie trwa dwa tygodnie. W związku z tym firma funkcjonuje „bez gotówki” 240 dni, podczas których musi opłacać podatki, pensje, ZUS i wszelkie inne zobowiązania. Dostawcę materiału również z terminem 30 dni.

Mając to przed oczami z pewnością rozumieją Państwo, że przedsiębiorca nie ma lekko. Powyższa sytuacja jest skrajna ale w żadnym razie nie przerysowana. Jest to realny problem biznesowy naszego klienta.  Z pewnością większość Państwa biznesów nie działa w aż tak długich okresach czasowych.  Mimo to warto zawczasu rozważyć faktoring jako naturalne rozwiązanie pozwalające poprawiać płynność finansową poprzez natychmiastowe uzyskanie pieniędzy z wystawionych przez siebie faktur.

W BiznesFinance staramy się myśleć kompleksowo, analizujemy przekazywane nam informacje, i dokumenty finansowe.  Proponujemy realne rozwiązania. Jesteśmy szczerzy i oczekujemy szczerości, bo tylko wtedy możemy pomóc.

W kolejnych wpisach pokażemy korzyści faktoringu i koszty. Państwo ocenią na ile warto.